Faktura vat - Program do faktur

Bez względu na formę działalności firmy, głównym etapem i najistotniejszym celem jest sprzedaż towarów czy też usług. Działy sprzedaży, wsparte pomocą agentów handlowych, zabiegają o poszerzenie listy kontrahentów, co ostatecznie przekłada się na zwiększenie liczby rachunków i pozostałych dokumentów księgowych. W celu zoptymalizowania działu fakturowania, kierownik jednostki powinien zadbać o dobry program do faktur. Wskazane narzędzie nie tylko ma za zadanie ułatwienie pracy odpowiednim działom, gdyż dba również o należytą ewidencję sprzedaży, unikając zbędnego chaosu w dokumentacji.

Faktura vat

Należy pamiętać o tym, że faktura VAT nie tylko ma na celu zaświadczyć sprzedaż, gdyż stanowi podstawę do ewentualnej windykacji należności. Program do fakturowania powinien zawierać wiele opcji, nie skupiać się wyłącznie na wystawianiu faktur. Sprzedaż jest złożonym procesem, podczas którego powstaje wiele innych dokumentów. Obok ogólnie znanych faktur i magazynowych WZ-tek, z procesem sprzedaży nieodłącznie związane są dokumenty kasowe, takie jak KP i Kasa Wydała, CMR (wymagany przy współpracy z odbiorcami zagranicznymi).

image

Program do fakturowania

Program do fakturowania to również narzędzie pozwalające na generowanie różnego rodzaju raportów. Trzeba również mieć na uwadze, iż faktury VAT mogą zawierać czasem pomyłki, w związku z tym program powinien w łatwy sposób umożliwiać ich poprawę. Według polskich regulacji podatkowych, sprzedający posiada prawo do skorygowania każdego błędu za pomocą korekty VAT. W drodze różnych ustaleń z klientami, czasem następuje potrzeba aktualizacji danych na fakturze, które pierwotnie były zgodne ze stanem faktycznym, co również powinien przewidywać odpowiednio przygotowany program do fakturowania. Każda aktualizacja dokumentu pierwotnego powinna zostać wzięta pod uwagę przez program w analizach sprzedaży, co stanowi kluczową kwestię, z pewnością pozytywnie wpływającą na wykonywane obowiązki. Niestety istnieją na rynku takie wydania programów do fakturowania, które nie są dostosowane do polskich realiów. W takiej sytuacji, dokonując wyboru programu do faktur warto wziąć pod uwagę także to kryterium. Przykładem dedykowanego programu do faktur dla polskich firm, jest system oferowany przez Rafsoft. Biorąc pod uwagę kryterium zapotrzebowania i rozbudowanej struktury organizacyjnej firmy, dostępne są następujące warianty programu: START, STANDARD, PRO. Program do fakturowania oferowany przez Rafsoft zapewnia obsługę JPK Faktury, co utwierdza w przekonaniu, o dostosowaniu programu do aktualnych potrzeb. Wybierając program do fakturowania, należy zwrócić uwagę na posiadanie funkcji importu i eksportu danych ,a także jej zakres. Wspomniany program posiada takie możliwości, umożliwiając pełną kontrolę nad danymi i ich swobodny przepływ w ramach potrzeb.

Dobór program do wystawiania faktur

Adekwatnie dopasowany program do faktur pozwala osiągnąć gwarancję rzetelnego rejestru najważniejszej sfery przedsiębiorstwa, czyli sprzedaży. czytelnie wystawiane faktury VAT mają korzystny program do fakturowania wpływ także na wizerunek firmy w oczach odbiorców. Jedno jest pewne, nieczytelna zawartość faktur to ryzyko pomyłek ze strony klientów, chociażby podczas dokonywania płatności, zatem decyzja o zakupie odpowiedniego programu do fakturowania powinna być wyłącznie pozytywna. Z uwagi na wielorakość ofert, może być kłopot z wyborem konkretnego systemu, niemniej jednak rozwiązanie wypracowane przez rafsoft.net zawiera dokładnie to, czego potrzeba dosłownie w każdej branży.

image